hore Arrow Up

Zásady ochrany osobných údajov

divider

Naše vystúpenia na sociálnych sieťach

Spracovanie údajov prostredníctvom sociálnych sietí

Udržiavame verejne dostupné profily na sociálnych sieťach. Jednotlivé sociálne siete, ktoré využívame, nájdete nižšie.

Sociálne siete ako Facebook, Twitter atď. môžu vo všeobecnosti komplexne analyzovať Vaše používateľské správanie, ak navštívite ich webovú stránku alebo webovú stránku s integrovaným obsahom sociálnych médií (napr. ako tlačidlá alebo bannerové reklamy). Keď navštívite naše stránky sociálnych médií, spustí sa množstvo operácií spracovania súvisiacich s ochranou údajov. Podrobne:

Ak ste prihlásený do svojho účtu na sociálnej sieti a navštívite našu stránku sociálnych médií, prevádzkovateľ portálu sociálnych médií môže priradiť túto návštevu k Vášmu používateľskému účtu. Za určitých okolností môžu byť Vaše osobné údaje zaznamenané aj vtedy, ak nie ste prihlásení alebo nemáte účet na príslušnom portáli sociálnych médií. V tomto prípade sa tieto údaje zhromažďujú napríklad prostredníctvom súborov cookies uložených vo Vašom zariadení alebo zaznamenaním Vašej IP adresy.

Pomocou takto zhromaždených údajov môžu prevádzkovatelia portálov sociálnych médií vytvárať užívateľské profily, v ktorých sú uložené ich preferencie a záujmy. Týmto spôsobom môžete vidieť reklamu založenú na záujmoch v rámci svojej prítomnosti na sociálnych sieťach aj mimo nej. Ak máte účet na sociálnej sieti, reklama založená na záujmoch sa môže zobrazovať na akomkoľvek zariadení, na ktorom ste prihlásení alebo ste boli prihlásení.

Upozorňujeme tiež, že nemôžeme spätne sledovať všetky spracovateľské operácie na portáloch sociálnych médií. V závislosti od poskytovateľa môžu preto prevádzkovatelia portálov sociálnych médií vykonávať dodatočné spracovateľské operácie. Podrobnosti nájdete v podmienkach používania a zásadách ochrany osobných údajov príslušných portálov sociálnych médií.

Právny základ

Naše vystúpenia na sociálnych sieťach by mali zabezpečiť čo najširšie zastúpenie na internete. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálnymi sieťami môžu byť založené na odlišných právnych základoch, ktoré špecifikujú prevádzkovatelia sociálnych sietí (napr. súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Zodpovednosť a uplatnenie práv

Ak navštívite niektorú z našich stránok sociálnych médií (napr. Facebook), my spolu s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií sme zodpovední za operácie spracovania údajov spustené počas tejto návštevy. Svoje práva (informácie, oprava, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov a sťažnosť) si v zásade môžete chrániť voči nám, ako aj voči prevádzkovateľovi príslušného portálu sociálnych médií (napr. Facebook).

Upozorňujeme, že napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľmi portálov sociálnych médií nemáme úplný vplyv na operácie spracovania údajov na portáloch sociálnych médií. Naše možnosti sú určené firemnou politikou príslušného poskytovateľa.

Doba uchovávania

Údaje zhromaždené priamo od nás prostredníctvom prítomnosti na sociálnych sieťach budú z našich systémov vymazané hneď, ako nás požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel ukladania údajov. Uložené súbory cookies zostávajú vo Vašom zariadení, kým ich nevymažete. Povinné zákonné ustanovenia – najmä doby uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Nemáme žiadnu kontrolu nad dobou uchovávania Vašich údajov, ktoré prevádzkovatelia sociálnych sietí uchovávajú pre svoje vlastné účely. Podrobnosti získate priamo od prevádzkovateľov sociálnych sietí (napr. v ich zásadách ochrany osobných údajov, pozri nižšie).

Jednotlivé sociálne siete

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovateľom tejto služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko. Podľa vyjadrenia Facebooku budú zhromaždené údaje prenesené aj do USA a do iných krajín tretích strán.

So spoločnosťou Facebook sme podpísali zmluvu o zdieľanej zodpovednosti za spracovanie údajov (Dodatok prevádzkovateľa). Táto zmluva určuje, za ktoré operácie spracovania údajov sme my alebo Facebook zodpovední, keď navštívite našu Facebook Fanpage. Túto zmluvu si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavenia reklamy si môžete prispôsobiť nezávisle vo svojom používateľskom účte. Kliknite na nasledujúci odkaz a prihláste sa:https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum and https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube

Náš koncern má profil na YouTube. Poskytovateľom je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Podrobnosti o tom, ako nakladajú s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Kontakt
Kontaktujte nás:
Vaša Kontaktná osoba: