hore Arrow Up

Špirálové kryty

Ochrana za extrémnych podmienok

Špirálové kryty chránia hriadele, stojany, vretená a tyčové vedenia spoľahlivo voči kontaminácie, trieskám a mechanickým poškodením. Disponujú veľmi dobrou tesniacou funkčnosťou a pri zodpovedajúcej montážnej polohe sú samočistiace. Vysoká odolnosť voči teplotám a chemická rezistencia zaručujú aj za extrémnych podmienok spoľahlivú ochranu.

Spring covers Sample
Vlastnosti
  • ochrana obslužného personálu pred zraneniami spôsobenými rotujúcimi vretenami a hriadeľmi
  • zníženie prestojov spôsobených znečistením
  • zvýšenie životnosti stroja
  • niektoré špirálové kryty sú vhodné aj pre dodatočnú montáž

Montážne polohy

Kónicky vinuté pružinové špirály automaticky sledujú pohyby stroja. Vyrobené z vysokokvalitnej modro leštenej ocele alebo alternatívne z nehrdzavejúcej ocele. Možné je ich použitie vo vertikálnej, horizontálnej a v šikmej polohe.

Vertikálna montáž

Pri vertikálnej inštalácii sa špirálové kryty montujú s väčším priemerom nahor. Prekrytie jednotlivých vinutí zaisťuje pritom samočistenie špirálových krytov.

Spring covers vertical installation

Horizontálna montáž

Pri horizontálnej inštalácii sa špirálové kryty montujú s väčším priemerom v smere hromadenia triesok. Pri väčšom priemere resp. dlhšom rozťahu sa maximálny rozťah zníži až na 60 % hodnoty pre vertikálnu inštaláciu.

Spring covers horizontal installation

Montáž v šikmej polohe

Okrem zvislej a vodorovnej inštalácie je možná aj inštalácia v šikmej polohe. V prípade malých uhlov sklonu nad vodorovnou rovinou platia podmienky pre vodorovnú inštaláciu.

Spring covers installation in inclined position

Inštalovanie viacerých špirálových krytov za sebou

Zapojením viacerých špirálových krytov za sebou môžu byť v špeciálnych prípadoch zakryté napr. veľmi dlhé vedenia.

Spring covers installation of spring covers in series

Vysvetlenie pojmov

d = priemer hriadeľa/vretena
a = vonkajší priemer vodiaceho puzdra a ≤ D1 – 4 mm
D1 = vnútorný priemer špirálového krytu
D2 = vonkajší priemer špirálového krytu
c = vnútorný priemer vonkajšej príruby c ≥ D2 + 6 mm
h = výška príruby (0,6 x ZD ≤ h ≤ (ZD – 2 mm))
ZD = zraz
AZ = rozťah

  1. Vonkajšia príruba
  2. Špirálový kryt
  3. Vnútorná príruba
Spring covers definitions

Výber & Dodatočná montáž

Spring covers Example

Výber špirálového krytu vhodného pre Váš konkrétny prípad sa spravidla uskutočňuje na základe nasledovných kritérií:

  • vnútorný priemer D1
  • rozťah AZ (vertikálne resp. horizontálne)
  • zraz ZD

Špirálové kryty je možné dodať v mnohých prípadoch aj pre dodatočnú montáž

Oštartovať dopyt

Vyplňte tento interaktívny dopytový formulár.

Dopyt na špirálové kryty Dopyt na špirálové kryty

Pre Vaše dopyty použite kontaktný formulár.

Služby

Literatúra
Literatúra
Uzavrieť

Literatúra

Aktuálny informačný leták TSUBAKI KABELSCHLEPP :

Kontakt
Kontaktujte nás:
Vaša Kontaktná osoba: