hore Arrow Up

Impressum pre internetové stránky firmy

divider

KABELSCHLEPP-SYSTEMTECHNIK spol. s.r.o
Považská 67
SK-940 67 Nové Zámky

Fon: +421 35 69 23 200
Fax: +421 35 69 23 222
E-Mail: info@kabelschlepp.sk
Internet: www.tsubaki-kabelschlepp.com/sk-sk

Zodpovedná za obsah: KABELSCHLEPP GmbH, Nemecko

Všetky osobné údaje, získané z našich stránok, budú použité a uložené výhradne na Vaše individuálne poradenstvo, alebo na zaslanie informácií o produktoch a servisných informácií. S Vašimi údajmi budeme zaobchádzať dôverne podľa zákona o ochrane osobných údajov (Zákon o ochrane údajov pre teleslužby, Nariadenie o ochrane údajov pre telekomunikácie, Spolkový zákon o ochrane údajov).

Napriek dôkladnej kontrole obsahu neručíme za obsah externých stránok. Za obsah týchto stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.
 

Concept, Design and Programming:
Schmelzer Medien GmbH  
Eiserntalstraße 161 
D-57080 Siegen  
info@schmelzermedien.de
www.schmelzermedien.de


Responsible for the content: TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH

In spite of careful monitoring we accept no responsibility for the content of external links.
The operators of linked sites are solely responsible for their content.

 

Source references for images and graphics used:
© cinoby / istockphoto.com
© avalon_studio / istockphoto.com
© yoh4nn / istockphoto.com
© rainerplendl / istockphoto.com
© chinaface / istockphoto.com
© wellphoto (Mihajlo Maricic) / istockphoto.com
© djedzura / istockphoto.com
© Utkucavuskizil / istockphoto.com
© monkeybusinessimages / istockphoto.com
© curraheeshutter / istockphoto.com
© Cylonphoto / istockphoto.com
© martinhosmart / istockphoto.com
© mbz-photodesign / istockphoto.com
© Liuhsihsiang / istockphoto.com
© PKM1 / istockphoto.com
© kadmy / istockphoto.com
© georgyrozov / gettyimages.com
© -VICTOR- / istockphoto.com
© da-vooda / istockphoto.com
© relif / istockphoto.com

Kontakt
Kontaktujte nás:
Vaša Kontaktná osoba: