// create dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } // set „denied" as default for both ad and analytics storage, as well as ad_user_data and ad_personalization, gtag("consent", "default", { ad_user_data: "denied", ad_personalization: "denied", ad_storage: "denied", analytics_storage: "denied", wait_for_update: 2000 // milliseconds to wait for update }); // Enable ads data redaction by default [optional] gtag("set", "ads_data_redaction", true);
hore Arrow Up

Kryty stojanov

Teleskopické kryty pre zvislé vedenie.

Vysvetlenie pojmov

Telescopic covers Upright covers

BA = maximálna šírka teleskopického krytu
BB = šírka loží
BU1 = šírka spodného úchytu – vľavo
BU2 = šírka spodného úchytu – vpravo
h1 = horná hrúbka zväzku plechov
h2 = bočná hrúbka zväzku plechov
h3 = hrúbka zväzku plechov spodného úchytu
H1.1 = výška teleskopického krytu nad ložami – vľavo
H1.2 = výška teleskopického krytu nad ložami – vpravo
H2.1 = výška bočného ramena – vľavo
H2.2 = výška bočného ramena – vpravo
HG = celková výška teleskopického krytu
Z1 = predĺženie záverného plechu
Z2 = predĺženie suportového plechu
v = pojazdová rýchlosť
LSK = pojazdová dráha stroja (Úsek, ktorý prejde pohyblivá časť stroja z jednej koncovej polohy do druhej koncovej polohy.)
LA = maximálny rozťah teleskopického krytu
LS = pojazdová dĺžka teleskopického krytu

LS = LSK + rezerva

LZ = zraz (Ak sú jednotlivé skrine stlačené v koncovej pozícii, zodpovedá dĺžka tohto súboru plechov dĺžke zrazu.)
n = počet plechov
s = hrúbka plechov
D = zdvojenie (neroztiahnuteľná dĺžka plechu)
UE = vzdialenosť medzi podpornými plechmi
X = odsadenie plechov na stieračí
I = dĺžka plechu (Pomer medzi dĺžkou a šírkou plechu možno voliť do 1:8.)

Varianty

Telescopic covers Upright covers variants S1
Telescopic covers Upright covers variants S2
Telescopic covers Upright covers variants S3
Telescopic covers Upright covers variants S4
Telescopic covers Upright covers variants S5
Telescopic covers Upright covers variants S6

Oštartovať dopyt

Vyplňte tento interaktívny dopytový formulár.

Dopyt na teleskopické kryty Dopyt na teleskopické kryty

Pre Vaše dopyty použite kontaktný formulár.

Služby

Literatúra
Literatúra
Uzavrieť

Literatúra

Aktuálny informačný leták TSUBAKI KABELSCHLEPP :

Kontakt
Kontaktujte nás:
Vaša Kontaktná osoba: