hore Arrow Up

Technické vlastnosti

Možnosti návrhu vo vzťahu k aplikácii

Perfektná ochrana vodiacich plôch na obrábacích strojoch

Všade, kde je potrebné chrániť vodiace plochy na strojoch, máme vhodné riešenie. Naše systémy ochrany vodiacich plôch zaujmú funkčnou spoľahlivosťou, dlhou životnosťou a inovatívnymi technickými riešeniami.

Moderné obrábacie stroje spracúvajú v súčasnosti obrobky so stále vyššími rýchlosťami pri rezaní a posuve. Ochrana vodiacich prvkov, meracích systémov, pohonných prvkov a iných citlivých častí je nevyhnutná. 

Zrýchlenie a rýchlosť stroja sa neustále zvyšujú. Týmto výzvam musí dokázať čeliť aj teleskopický kryt. K tomu sa používajú teleskopické kryty s nožnicovým mechanizmom.

Telescopic covers Sample 1
Telescopic covers Sample 2
Telescopic covers Sample 3
Telescopic covers Sample 4

Rozmanitosť variantov je obrovská, žiadny kryt na jeden stroj nie je identický s krytom na iný stroj.

Rozhodujúca je rýchlosť

Pri rýchlostiach nižších ako 15 m/min sa dá stále vyrobiť teleskopický kryt v tradičnej forme samostatného posuvu jednotlivých skríň. Pri vyšších rýchlostiach vedú nevyhnutné nárazové impulzy k vibráciám a zreteľne počuteľným nárazovým zvukom.

Takzvané diferenciálne pohony produkujú synchronizáciu skríň a eliminujú nárazové impulzy. Spoločnosť Kabelschlepp sa rozhodla pre osvedčený princíp nožnicového mechanizmu, pri ktorom sa používajú špeciálne materiály.

Telescopic covers Damping elements

Teleskopický kryt s tlmiacimi prvkami

Telescopic covers Scissor mechanism

Teleskopický kryt s nožnicovým mechanizmom

Teleskopické kryty s nožnicovým mechanizmom majú mnohé výhody:
 • Možné sú vysoké pojazdové rýchlosti až do 200 m/min.
 • Sily zrýchlenia a rýchlosti sú rovnomerne rozložené na všetky skrine. To platí aj pre vznikajúce zotrvačné sily.
 • Silové maximá, ktoré bežne vznikajú pri vzájomných nárazoch skríň teleskopického krytu, sa neobjavujú.
 • Rušivý hluk z nárazov skríň sa eliminuje.
Ochrana pred striekajúcou a prúdom tečúcou vodou na teleskopických krytoch

Chladiaca emulzia a jemné triesky sa môžu v priebehu času „spláchnuť“ medzi jednotlivé skrine a cez zadnú stenu sa môžu dostať do chráneného priestoru stroja. V mnohých prípadoch to je nežiadúce. Obrábacie stroje s hydrostatickými ložiskami vyžadujú „vodotesné“ kryty.

Na zachytenie chladiacej kvapaliny a triesok, ktoré preniknú cez zadnú stenu, je k zadnej časti zadnej steny zvyčajne umiestnený žľab. Týmto odtokovým žľabom možno kvapalinu odvádzať.

Odtokové žľaby pre teleskopické kryty
Telescopic covers Gully Type AL 19
Hliníkový odtokový žľab typ AL 19

Tento odtokový žľab je vytláčaný hliníkový profil a je priskrutkovaný k zadným stenám krytu. 

Krycí plech je ohnutý nadol tak, aby zasahoval do odtokového žľabu. Takto môže chladiaca kvapalina nachádzajúca sa medzi plechmi tiecť do vytvarovaného žľabu. 

Vznikajúci kondenzát pod krycími plechmi sa zotrie stieracími profilmi a odvedie sa do odtokových žľabov umiestnených pred a za nimi. Týmto sa dá dosiahnuť veľmi vysoká vodotesnosť.

Telescopic covers Gully Type ST 05
Odtokový žľab typ ST 05

Tento žľab je priskrutkovaný k zadnej stene. Toto má o.i. aj tú výhodu, že sa môžu použiť napr. pozinkované plechy (nie je potrebné zváranie).

Príslušenstvo na prispôsobenie sa stroju
Telescopic covers Accessoires
 1. Predĺženie vodiacej dráhy
  Prispôsobené konzoly zaisťujú optimálne využitie loží stroja. Zasunutý teleskopický kryt je úplne alebo čiastočne umiestnený na konzole.
 2. Prispôsobený slzičkový plech
  U veľkých krytov vodiacich plôch môžno dosiahnuť pochôdznosť a tým uľahčiť osadzovanie stroja.
 3. Priezor
  Na vizuálnu kontrolu citlivých, vo vnútriumiestnených komponentov stroja.

 

Okrem toho sú možné:

 • medziskrine na zachytenie a odvádzanie väčších množstiev chladiacej kvapaliny a triesok
 • pohyblivá prípojka na stôl stroja pri ťažkostiach s pripojením
Teleskopické kryty z nerezovej ocele

V závislosti od použitia a okolitých podmienok môže mať použitie nerezovej ocele zmysel. KABELSCHLEPP® môže dodávať teleskopické kryty aj z nerezovej ocele. 

Konštrukcie závislé od použitia
Tandem teleskopických krytov

Pre veľmi dlhé pojazdové dráhy môžu byť teleskopické kryty koncipované aj ako tandemový systém. Vonkajšie rozmery v porovnaní s vodiacimi dráhami môžu byť týmto obmedzené na minimum.

Telescopic covers Tandem
Teleskopické kryty s mechom

U hydrostatických vedení je u teleskopického krytu častá požiadavka na najvyššiu možnú tesnosť. Tieto požiadavky spĺňame integráciou mechov. Mechy možno inštalovať medzi jednotlivé skrine alebo priebežne pod teleskopický kryt.

Telescopic covers with bellows
Žalúziové teleskopické kryty

Žalúziové teleskopické kryty pozostávajú z hladkých krycích plechov, ktoré sú vedené v takzvaných hrebeňových lištách, a preto nepotrebujú priame spojenie s vodiacou dráhou. Žalúziové teleskopické kryty sa väčšinou používajú ako kryty zadnej steny obrábacích strojov hrebeňové lišty môžu byť vyrobené z rôznych materiálov.

Telescopic covers blind

Oštartovať dopyt

Vyplňte tento interaktívny dopytový formulár.

Dopyt na teleskopické kryty Dopyt na teleskopické kryty

Pre Vaše dopyty použite kontaktný formulár.

Služby

Literatúra
Literatúra
Uzavrieť

Literatúra

Aktuálny informačný leták TSUBAKI KABELSCHLEPP :

Kontakt
Kontaktujte nás:
Vaša Kontaktná osoba: